VIANHAKU

1. Automaatiolaitteet

- tarkista perusasiat: sähkö, paine jne.

- kerää viasta mahdollisimman paljon tietoa

- pyri rajaamaan vika yhteen tai kahteen osa-alueeseen

- suorita seikkaperäisesti laitetutkimukset näillä osa-alueilla

- tunnista komponentti josta vika mielestäsi johtuu

- vianhakua ei saa nähdä ainutkertaisena vaan siten että vika saattaa uusiutua

- seikkaperäisesti kirjattu vian ilmentymä ja korjaustoimenpiteet säästävät vian uudellen ilmaantuessa aikaa, rahaa ja vaivaa sekä maine pysyy parempana

- yleensä viat on kirjattu konekohtaisiin kortistoihin jotka nykyään ovat sähköisessä muodossa

- historian keruulla voidaan paljastaa systemaattiset vikaantumiset

- on virhe olettaa että vika sijaitsee juuri ja ainoastaan siellä missä se ilmenee

2. Moottorit

Moottorin mekaaninen osa joutuu usein alttiiksi voimakkaille kuormituksille.

Mahdollisia vian syitä

- moottori on asennettava tukevalle alustalle

- asennus on oltava tarkoin kohdistettu akselin suhteen

- ota resonanssi huomioon

- asenna moottori siten ettei siihen kohdistu tärinää eikä korkeita lämpötiloja

- moottorin ilmanvaihdon on oltava riittävä

- lämpötilasta tulee ongelma jos

vika voi olla:

Paluu pääsivulle