PERSOONALLISUUSHÄIRIÖT

UUTTA!!! Persoonallisuushäiriöille on avattu UUSI sivusto jonne pääseeTÄSTÄ. Muista laittaa suosikkeihin!

Mikä on persoonallisuushäiriö ?

Mistä persoonallisuushäiriö johtuu ?

Persoonallisuushäiriöiden lääkehoito

Bentsodiatsepiinit, narkoottiset analgeetit, ja muut lääkkeet joissa on lääkeaineriippuvuuden mahdollisuus tulisi käyttää harvoin ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Lähes kaikkiin persoonallisuushäiriöihin kuuluu merkittävästi huonontunut impulssikontrolli ja siitä johtuva riski addiktiiviseen käyttäytymiseen.

Onko kysessä todellakin täysimittainen persoonallisuushäiriö ?

Kymmenen persoonallisuushäiriötä jotka on määritelty amerikkalaisessa DSM-IV:ssä

Ryhmä A*: Eriskummalliset, oudot, sulkeutuneet, huomattavan "poikkeavat"

Ryhmä B: Emotionaaliset, dramaattiset ja epävakaat

Ryhmä C: Ahdistuneet ja pelokkaat

* Taipumus muuttua psykoosiksi on huomattavasti suurempi kuin muiden ryhmien persoonallisuushäiriöillä.

Muistisääntö!

Ryhmä A: MAD (= HULLUT)
Ryhmä B: BAD (= PAHAT)
Ryhmä C: SAD (= SURULLISET)


Epäluuloinen persoonallisuus

Tyypillisesti potilas ymmärtää vääristyneesti muiden neutraalit tai ystävälliset teot vihamielisiksi tai halventaviksi. Erityisesti korostuneita piirteitä ovat mustasukkaisuus, anteeksiantamattomuus. Taipumus pitää kiinni omista oikeuksistaan jos kokee tulleensa hyväksikäytetyksi tai petetyksi.Ihmissuhteissaan epäluuloinen persoona antaa kylmän, itsekeskeisen ja omahyväisen vaikutelman, myös tästä syystä he yleensä ovat yksinäisiä.

Epäluuloisen persoonallisuuden diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

Yleisen epäluuloisuuden lisäksi vähintään neljä seuraavaa oiretta:

Erotusdiagnoosi

Paranoidi skitsofrenia - Epäluuloiseen persoonallisuuteen eivät kuulu pysyvät kokemukset itsen tai ympäristön epätodellisuudesta. Epäluuloisen persoonallisuuden omaavalla potilaalla saattaa olla ohimeneviä psykooseja psyykkisesti ylikuormittavissa tilanteissa.


F60.1 Eristäytyvä persoonallisuus

Englanniksi Schizoid personality disorder

Eristäytyvän persoonallisuuden diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

Kaavamainen vapaaehtoinen sosiaalinen vetäytyminen ja alueellisesti rajoittunut tunteiden ilmaiseminen sekä lisäksi neljä muuta oiretta:

Erotusdiagnoosi

Paranoidia skitsofreniaa sairastavilla potilailla on pysyviä epätodellisuuden kokemuksia, jotka puuttuvat henkilöiltä joilla on eristäytyvä persoonallisuus.

Eristäytyvän persoonallisuuden omaavilla henkilöillä ei ole samankaltaista eriskummallista käyttäytymistä tai maagista ajattelua kuin skitsotyyppistä häiriötä sairastavilla potilailla.


F21 Skitsotyyppinen häiriö (psykoosipiirteinen persoonallisuus)

Englanniksi Schizotypal disorder

Skitsotyyppisen häiriön diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

Kaavamainen sosiaalinen vetäytyminen jolle on ominaista eriskummallinen käyttäytyminen, kognitiiviset tai havaittavat häiriöt ja epämukavuus läheisissä ihmissuhteissa sekä viisi tai enemmän seuraavista häiriöistä:

(Ideas of reference) henkilö tekee havaintoja asiaankuulumattomista, merkityksettömistä tai harmittomista asioista uskoen niiden olevan suunnattuja juuri heille henkilökohtaisesti tai että niillä on heille jokin henkilökohtainen merkitys. Henkilöt jotka kärsivät pakkoajatuksista jotka tunkeutuvat heidän mieliinsä ovat kuitenkin tietoisia että ajatukset ovat heidän omiaan eivätkä todellisia, kun taas harhaluuloista kärsivät ihmiset luulevat niitä todellisiksi.

(Ideas of reference) ovat vääriä tulkintoja satunnaisista tapahtumista että niillä olisi jokin erityinen merkitys henkilölle. Nämä harha-aistimukset voivat puuttua kuten myös merkitys harha-aistimukset.

Erotusdiagnoosi


F60.2 Epäsosiaalinen persoonallisuus

Englanniksi dissocial personality disorder ja antisocial personality disorder

Epäsosiaalisen persoonallisuuden diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

Johdonmukainen piittaamattomuus toisista ihmisistä 15-vuotiaasta asti, henkilön on oltava kuitenkin vähintään 18-vuotias jotta diagnoosin voi asettaa, jonka lisäksi vähintään kolme seuraavaa oiretta:

Aineriippuvuus - Onko persoonallisuushäiriö aiheuttanut aineriippuvuuden vai aineriippuvuus persoonallisuushäiriön ?

Epäsosiaalisen persoonallisuuden hoitovaihtoehtoja:


F60.31 Rajatilatyyppi

Englanniksi: Borderline Personality Disorder

Rajatilatyypin diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

Rajatilatyypille ovat ominaista impulsiivisuus, epävakaat ihmissuhteet, mieliala, minäkuva ja käyttäytyminen joiden lisäksi vähintään viisi seuraavaa oiretta:

Erotusdiagnoosi ja hoitovaihtoehtoja


F60.4 Huomionhakuinen persoonallisuus

Englanniksi: Histrionic personality disorder

Huomionhakuisen persoonallisuuden diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

Kohtuuton tunteellisuus ja huomiohakuisuus alkanut jo varhaisaikuisuudessa joiden lisäksi vähintään viisi muuta oiretta

Erotusdiagnoosi ja hoitovaihtoehtoja


F60.8 Narsistinen persoonallisuus

Narsistinen persoonallisuus luokitellaan ICD-10 tautiluokituksessa "Muu persoonallisuushäiriö"

Englanniksi: Narcissistic personality disorder

Narsistisen persoonallisuuden diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

Vähintään viisi seuraavaa oiretta:

Erotusdiagnoosi ja hoitovaihtoehtoja


F60.6 Estynyt persoonallisuus

Englanniksi: Avoidant personality disorder

Estyneen persoonallisuuden diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

Pysyvä käyttäytymismalli johon kuuluvat sosiaalinen estyneisyys, riittämättömyyden tunteet, ja ylenmääräinen herkkyys negatiiviselle arvostelulle, alkaen murrosiästä ja ilmenee monissa eri asiayhteyksissä. Näiden oireiden lisäksi ilmenee vähintään neljä allaolevaa oiretta:

Estyneen persoonallisuuden erotusdiagnoosi

Estyneen persoonallisuuden hoitovaihtoehtoja


F60.7 Riippuvainen persoonallisuus

Englanniksi: Dependent personality disorder

Riippuvaisen persoonallisuuden diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

Pysyvä ja liiallinen tarve tulla hoivatuksi joka johtaa alistuvaan ja ripustautuvaan käyttäytymiseen sekä voimakkaaseen hylätyksi tulemisen pelkoon alkaen varhaisaikuisuudesta. Ilmenee laajasti eri asiayhteyksissä. Näiden oireiden lisäksi ilmenee vähintään viisi allaolevaa oiretta:

Riippuvaisen persoonallisuuden erotusdiagnoosi ja hoitovaihtoehtoja


F60.5 Vaativa persoonallisuus

Englanniksi: Anankastic personality disorder

Vaativan persoonallisuuden diagnostiset kriteerit DSM-IV:n mukaan

Pysyvä käyttäytymismalli joka on keskittynyt hyvään järjestykseen, täydellisyyden tavoitteluun, mielen ja ihmissuhteiden kontrollointiin joustavuuden, avoimuuden ja tehokkuuden kustannuksella, alkaen varhaisaikuisuudessa ja ilmenee laajalti eri asiayhteyksissä, joiden lisäksi ilmenee vähintään neljä allaolevaa oiretta:

Vaativan persoonallisuuden erotusdiagnoosi ja hoitovaihtoehtoja


Persoonallisuushäiriöt joita ei ole muualla määritelty

Englanniksi: Personality disorders not otherwise specified

Passiivis-agressiivinen persoonallisuus

Määritelty DSM-III-R:ssä omana erillisenä persoonallisuushäiriönä DSM-IV:ssä siirretty osaan Persoonallisuushäiriöt joita ei ole muualla määritelty. Samoin ICD-10, ei määritelty, diagnoosina F60.8 Muu persoonallisuushäiriö.

Joten tässä kohdassa on käytetty poikkeuksellisesti DSM-III-R:n mukaisia tietoja

Passiivis-agressiiviset persoonallisuudet ovat itsepäisiä, saamattomia viivyttelijöitä. Heidän käyttäytymisensä vaihtelee myöntyvyydestä uhmakkuuteen vastustaen passiivisesti käsillä olevien tehtävien suorittamista. He keksivät usein tekosyitä ja heiltä puuttuu itseluottamus. Toisia he yrittävät manipuloida hoitamaan omia velvollisuuksiaan ja syyttävät kaikista vaikeuksistaan huonoa onneaan.

Passiivis-agressiivisen persoonallisuuden diagnostiset kriteerit DSM-III-R:n mukaan

Pysyvä käyttäytymismalli passiivista vastarintaa jonka tarkoituksena on vaatia riittävää sosiaalista ja ammatillista arvostusta. Oireet ovat alkaneet jo nuoruusiässä ja ilmenevät laajalti eri asiayhteyksissä. Oireita on vähintään viisi allaolevista:

Passiivis-agressiivisen persoonallisuuden hoitovaihtoehtoja: